Tarieven

Wie een laag (of geen) inkomen heeft en weinig vermogen kan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (een zogenaamde toevoeging) zodat hij/zij de kosten van de advocaat niet helemaal zelf hoeft te dragen. Wel wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd. Daarbij is in principe een peiljaarsysteem van toepassing: er wordt gekeken naar het verzamelinkomen in het jaar, twee jaar voor de aanvraag. Als de financiële situatie na het peiljaar is verslechterd (bijvoorbeeld omdat iemand werkloos is geworden), dan kan peiljaarverlegging worden toegepast. Meer informatie over het systeem van gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beslist over de afgifte van een toevoeging: www.rechtsbijstand.nl; informatie over de inkomensgrenzen en de verschillende soorten toevoeging vindt u hier:

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen

Mensen met een zeer laag inkomen kunnen voor de kosten van de eigen bijdrage (en eventuele bijkomende kosten) bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, hanteren wij een gematigd uurtarief. Dit tarief kan afhangen van de aard van de zaak. U kunt dit met de advocaat zelf bespreken.

Behalve met kosten voor het honorarium dient u rekening te houden met bijkomende kosten voor griffierecht, uittreksels en leges.

Wij maken altijd vooraf een duidelijke inschatting van de te verwachten kosten, zodat u weet waarmee u rekening moet houden. Betaling in termijnen is altijd bespreekbaar.