Vincent Kuit

Vincent Kuit is advocaat sinds 1992, en is mediator sinds 2012.
Hij heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en mediation aan het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem.
Hij is gespecialiseerd in personen- en familierecht en vreemdelingenrecht.

Vincent heeft ruime ervaring in personen- en familierecht, zoals echtscheiding, vaststelling van ouderschap, adoptie, gezag, omgang, verdeling, alimentatie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Hij is daarbij gespecialiseerd in zaken met internationale aspecten.

In het vreemdelingenrecht behandelt hij o.a. zaken over verblijfsvergunningen, het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en visa.

In vastgelopen meningsverschillen is meestal winst te behalen uit goed overleg op basis van de achterliggende belangen. Mooi als mensen die omslag weten te maken en (weer) in gesprek raken. Dat kan in mediation.
Vincent is sinds 2014 aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland MfN. Hij is ook actief als gerechtelijk mediator voor de rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam.

Vincent staat op de rechsgebieden personen- en familierecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, en is op grond van die registratie verplicht elk kalender jaar opleidingspunten te halen.
Hij is lid van de Vereniging Familie- en Jeugdrecht, en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland.

Neem gerust contact op met Vincent Kuit via de email.

Gespecialiseerd in