Thomas Kouwenhoven

Thomas Kouwenhoven studeerde Nederlands recht en politieke filosofie in Nijmegen.

Hij is sinds 2013 advocaat bij Advocatenkantoor De Binnenstad. Daarnaast doceert hij bestuurs(proces)recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Thomas Kouwenhoven richt zich op het vreemdelingenrecht, en de daaraan gerelateerde problemen op het gebied van sociale zekerheid, alsmede op het personen- en familierecht (afstamming, omgang).
Hij onderhoudt goede relaties met verschillende organisaties in Amsterdam op het gebied van de vreemdelingenhulp. Daarnaast houdt hij meerdere keren per maand inloopspreekuren op verschillende plekken in Amsterdam. Hij is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen van Stichting Migratierecht Nederland, en van de Specialistenvereniging Migratie Advocaten (SVMA).

Neem gerust contact op met Thomas Kouwenhoven via de email

Gespecialiseerd in