Thomas Kouwenhoven

Thomas Kouwenhoven studeerde Nederlands recht en politieke filosofie in Nijmegen.

Hij is sinds 2013 advocaat bij Advocatenkantoor De Binnenstad.
Daarnaast doceert hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Thomas Kouwenhoven richt zich op het reguliere vreemdelingenrecht (verblijfsrecht, visa, nationaliteitsrecht) en de daaraan gerelateerde problemen op het gebied van sociale zekerheid (Brp-inschrijving, bijstandsuitkering, toeslagen),
alsmede op het personen- en familierecht (afstamming, erkenning, gezag en omgang), waarbij in het bijzonder aandacht uitgaat naar de inschrijving van buitenlandse akten in internationale draagmoederschapszaken.
Hij staat op die rechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, en is op grond van die registratie verplicht elk kalenderjaar opleidingspunten te halen.
Verder is hij lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen van Stichting Migratierecht Nederland (WRV), van de Specialistenvereniging Migratie Advocaten (SVMA), en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Thomas Kouwenhoven onderhoudt goede relaties met verschillende organisaties in Amsterdam op het gebied van de vreemdelingenhulp, en geeft periodiek inhoudelijke cursussen aan deze organisaties.
Daarnaast houdt hij meerdere keren per maand inloopspreekuren op verschillende plekken in Amsterdam.

Neem gerust contact op met Thomas Kouwenhoven via de email

Gespecialiseerd in