Lianne Hooijmans

Lianne Hooijmans studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie specialiseerde zij zich zowel in het internationaal recht als in het Nederlands bestuursrecht.

Sinds 2024 is zij advocaat bij Advocatenkantoor de Binnenstad. Daarvoor werkte ze als juridisch adviseur bij VluchtelingenWerk Nederland waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ze heeft verschillende artikelen en noten geschreven in juridische vakbladen en gaf cursussen over vreemdelingrechtelijke onderwerpen.

Als advocaat legt Lianne zich vooral toe op het reguliere vreemdelingenrecht, zoals procedures over verblijfsvergunningen, visa en nationaliteit. Daarnaast kan zij u bijstaan bij daaraan gerelateerde problemen op het gebied van sociale zekerheid (Brp-inschrijving, bijstandsuitkering, toeslagen) en het personen- en familierecht (afstamming, erkenning, gezag en omgang),

Lianne spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en kan zich redelijk redden in het Frans.

Neem gerust contact op met Lianne Hooijmans via de email

Gespecialiseerd in