Jalel El Mhassani

Jalel El Mhassani is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij is in de dagelijkse praktijk bezig op het brede terrein van arbeid en inkomen. Hij staat daarbij werknemers en werkgevers bij.

Jalel heeft in zijn beginjaren de mogelijkheid gehad een brede kijk op de praktijk te mogen ontwikkelen door zijn werkzaamheden voor verschillende juridische organisaties, ook als leidinggevende. Deze ervaringen stellen hem in staat om samen met de cliënt de zaken in het juiste perspectief te plaatsen en snel tot een oplossing(srichting) te komen. Sinds 2016 is hij werkzaam bij Advocatenkantoor de Binnenstad en heeft zich verder gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Hij staat op de rechtsgebieden ‘arbeidsrecht’ en ‘sociaal zekerheidsrecht’ geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, en is op grond van die registratie verplicht elk kalenderjaar opleidingspunten te halen.

Hij is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA), voorzitter van de werkgroep Arbeidsrecht en lid van de werkgroep SZ-recht van de VSAN.

In zijn vrije tijd doet hij aan hardlopen en zamelt geld in voor het goede doel Anthony van Leeuwenhoek Foundation, die onderzoek doet in de strijd tegen kanker.

Neem gerust contact op met Jalel El Mhassani via de email

Gespecialiseerd in