Marco Zweers

Marco Zweers is beëdigd in 2004 en is gespecialiseerd in woonrecht en het vreemdelingenrecht. Tot 2004 werkte hij als jurist bij het Bureau Rechtshulp. Van 1998 tot 2003 is hij lid geweest van de huurcommissie Amsterdam.

Marco Zweers is lid van de werkgroep huurrecht van de VSAN, van de Vereniging van Huurrecht Advocaten, en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van Stichting Migratierecht Nederland. Hij geeft scholingen huurrecht aan onder meer het Juridisch Loket.

Neem gerust contact op met Marco Zweers via de email

Gespecialiseerd in