Linda Huizenga

Linda Huizenga is in 2008 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2022 is Linda verbonden aan Advocatenkantoor De Binnenstad. Zij behandelt zaken op het gebied van arbeidsrecht (waarbij zij zowel werknemers als werkgevers bijstaat), de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP) en de Belastingdienst Toeslagen. Daarnaast verzorgt zij samen met een collega een maandelijks vakinhoudelijk overleg voor sociaal raadslieden en schuldhulpverleners die werkzaam zijn bij diverse Amsterdamse maatschappelijke dienstverleners.

Het zwaartepunt van haar specialisaties ligt op het terrein van arbeidsrecht. U kunt bij haar terecht met al uw vragen over beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomsten), loonvorderingen, arbeidsconflicten, vakantie en verlof, (re-integratie)verplichtingen tijdens ziekte, en andere arbeidsrechtelijke vragen.

Daarnaast heeft Linda al vele jaren ervaring met schuldhulp-verleningstrajecten en de WSNP. Als u een verzoek heeft ingediend om toegelaten te worden tot de WSNP en dat verzoek is geweigerd, wilt u misschien in hoger beroep tegen die weigering. Ook kan het voorkomen dat de WSNP-bewindvoerder of de rechter-commissaris heeft verzocht om uw WSNP (tussentijds) zonder schone lei te beëindigen. In dit soort situaties kunt u haar benaderen voor advies en bijstand.

Ten slotte heeft zij jarenlang geprocedeerd tegen de Belastingdienst Toeslagen. Deze ervaring zet zij in bij haar ondersteuning en juridische bijstand aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Linda Huizenga staat op de terreinen “arbeidsrecht” en “sociaal zekerheidsrecht” geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten. Zij is tevens lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en de werkgroep arbeidsrecht van de VSAN.

Neem gerust contact op met Linda Huizenga via de email

Gespecialiseerd in