hits counter

Advocatenkantoor De Binnenstad richt zich vooral op de sociale rechtspraktijk.
Wij zijn sinds 1981 gevestigd in hartje Amsterdam, aan de Binnengasthuisstraat 148, nabij het Muntplein.
Ons kantoor heeft een naam opgebouwd in goede, voor iedereen betaalbare rechtshulp zonder poespas. Wij zijn lid van de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam VSAA.


Ons kantoor biedt rechtsbijstand op onder meer de volgende terreinen:

-
Arbeidsrecht:

arbeidscontracten, advisering en bemiddeling in arbeidsrelaties, conflicten over werk, ziekte, loon, ontslag;

-
Ambtenarenrecht:

bijzonder arbeidsrecht voor ambtenaren;

-
Sociaal zekerheidsrecht:

alle voorkomende problemen rond uitkeringen, zoals bv. Bijstand, WW, ZW, WAO/WIA, kinderbijslag, maar ook studiefinanciering en uitkeringen voor nabestaanden en oorlogsslachtoffers;

-
Personen- en familierecht:

onder meer echtscheiding, gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, curatele, bewind, naamswijziging;

-
Vreemdelingen- en asielrecht:

verblijfsvergunning, nationaliteit, paspoorten, visa, MVV, ongewenstverklaring;

-
Strafrecht:

bij verdenking en/of beschuldiging van strafbare feiten; voor volwassenen en minderjarigen.