Charlotte Smit

Charlotte Smit studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Sinds 1 mei 2021 is zij als advocaat werkzaam bij Advocatenkantoor De Binnenstad.

Charlotte is een aantal jaar na haar studie advocaat geweest in Rotterdam, in welke periode zij zich voornamelijk heeft toegelegd op het strafrecht. Zij is vervolgens werkzaam geweest als senior secretaris bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, bij de sectie handelsrecht en later bij de vreemdelingenkamer. In 2015 is Charlotte haar eigen kantoor als advocaat gestart in Haarlem. Haar praktijk richt zich op asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, met name gezinshereniging, ook in het kader van nareis (asiel). Ook bij Advocatenkantoor De Binnenstad legt zij zich toe op asielrecht en regulier vreemdelingenrecht.

Charlotte staat op beide rechtsgebieden geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten, en is op grond van die registratie verplicht elk kalenderjaar opleidingspunten te halen.
Verder is zij lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen van Stichting Migratierecht Nederland, en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken van VluchtelingenWerk Nederland.

Neem gerust contact op met Charlotte Smit via de email

Gespecialiseerd in