Corinne de Klerk

Corinne de Klerk studeerde rechten in Maastricht, behaalde een Bachelor of Divinity in theologie in Londen en deed een masteropleiding in Europese en Internationale Politiek in Edinburgh. Zij werkte na haar rechtenstudie als assistente in het internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Leuven. Zij heeft ook in de VS en Ecuador gewerkt.

Sinds 1999 is zij actief als advocaat, eerst bij een internationaal kantoor en na een uitstapje bij een strafrechtkantoor in Rotterdam heeft zij gekozen voor de sociale advocatuur in Amsterdam.

Corinne is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand aan Vreemdelingen van Stichting Migratierecht Nederland, van de Vpan en de Werkgroep Wvggz Amsterdam, en van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. Zij neemt deel aan een aantal spreekuren en overlegbijeenkomsten en is altijd geïnteresseerd in mogelijkheden om haar kennis te delen.

Neem gerust contact op met Corinne de Klerk via de email

Gespecialiseerd in