web statistics

*Wilma Eusman heeft privaatrecht en internationaal recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is beëdigd als advocaat in 1987 en is sindsdien verbonden aan Advocatenkantoor De Binnenstad. Ruim 20 jaar was zij actief in het vreemdelingen- en asielrecht. Zij stond cliënten bij in procedures om in Nederland te mogen verblijven en was lid van de Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam en bestuurslid van Stichting Vluchtelingenwerk Amsterdam. Inmiddels heeft zij haar aandacht verlegd naar het personen- en familierecht en het erfrecht. Haar specialisatie ligt bij de juridische aspecten rond het krijgen van kinderen in niet traditionele gezinnen. Het gaat daarbij onder meer om kinderen van lesbische moeders en homo-vaders en kinderen die zijn geboren via draagmoederschap.
Over dit onderwerp houdt zij regelmatig lezingen, onder bij de stichting Meer dan Gewenst, de Schorerstichting, Eenrozewolk en vrouwengezondheidscentra.
Daarnaast blijft zij oorlogsgetroffenen bijstaan bij problemen met erkenning en uitkeringen op grond van de WUV, WUBO, Wet BP en Wet Indisch Verzet.

Sinds 1 mei 2014 is zij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Wilma Eusman heeft een mannen-koppel pinguins in Artis geadopteerd. Dit koppel heeft een ei uitgebroed en voor het kuiken gezorgd.
#content