web statistics

Als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt, komt u in aanmerking voor een toevoeging, ofwel subsidie voor het honorarium van de advocaat. De Raad voor rechtsbijstand beoordeelt dat aan de hand van uw belastinggegevens. Er wordt dan een eigen bijdrage opgelegd. Deze toevoegingsnormen worden ieder jaar herzien.

Hoe hoger uw inkomen in het peiljaar, hoe hoger uw eigen bijdrage is.
Voor verdere informatie
klikt u hier.

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, hanteren wij een gematigd uurtarief.

Behalve met kosten voor het honorarium dient u rekening te houden met bijkomende kosten voor griffierecht, uittreksels en leges.

Wij maken altijd vooraf een duidelijke inschatting van de te verwachten kosten, zodat u weet waarmee u rekening moet houden.
#content